Alle ønsker å være klar og tydelig i sin kommunikasjon. Men i konkurranse med daglig drift og ikke minst i krevende og uvante situasjoner er nettopp det enklere sagt enn gjort.

Når noe oppstår, når media ringer eller ting er i ferd med å utvikle seg i feil retning, bommes det for ofte i kommunikasjonen. Enten fordi man mangler kompetanse eller fordi man er i ukjent farvann. Mye handler om beredskap, gjennomføringsevne og erfaring i krevende situasjoner, men også om å holde hodet kaldt. En erfaren rådgiver som observerer fra utsiden kan gjøre en forskjell.

Tor Arne Olsen i Klar Kommunikasjon har 20 års erfaring med alle sider av kommunikasjonsfaget, har stått i stormen og håndtert kritiske situasjoner. Nå bistår han selskaper og ledere med det som stadig oftere viser seg å være tungen på vektskålen i arbeidet med å nå mål, gjennomføre strategier og oppnå ønsket utvikling, nemlig klar og profesjonell kommunikasjon satt i system.

Tor Arne Olsen / Foto: CF Wesenberg