VI TILBYR FØLGENDE TJENESTER

Selskapskommunikasjon

Alle handlinger og kommunikasjon overfor kunder, eiere, ansatte, media, myndigheter etc. fører til en bevegelse i omdømmet og hvordan ulike interessegrupper oppfatter selskapet.

 

Vi bistår selskaper med:

Kommunikasjonsstrategier

Omdømmearbeid

Hvordan kommunisere som leder

Intern kommunikasjon

Annonsering og kampanjer

Medierådgivning og medietrening

God beredskap og mediehåndtering over tid kan sette en effektiv stopper for unødvendige utfordringer. Og det skaper definitivt nye muligheter.

 

Vi bidrar med:

Utvikling av mediestrategi og mediepolicy

Utvikling og utforming av budskap

Mediehåndtering i enkeltsaker

Løpende rådgivning

Medietrening

Finansiell kommunikasjon

Klar, åpen og konsistent kommunikasjon over tid er verdiskapende.

 

Vi støtter CFO og IR-team med:

Investor Relations-tjenester

Bistand ifm børsnoteringer og transaksjoner

Budskapsutvikling og skrivehjelp ifm rapportering og meldinger

Oppmerksomhet fra analytikere

Håndtering av enkelthendelser og beredskap

Kriser kan og må håndteres. Mange kan også forberedes, og overraskende ofte kan de unngås. Tanker om hva som kan inntreffe i og rundt selskapet, og ha beredskap for dette, er erfaringsmessig en god investering.

 

Vi tilbyr:

Rådgivning og operativ assistanse i utfordrende situasjoner

Krisehåndtering og kriseberedskap

Generell beredskapsplanlegging